Vi söker för kapitalstarka köpare flerbostadsfastigheter - kommersiella fastigheter samt markområden primärt för bostadsändamål i tillväxtorter i Götaland och Svealand.

Vi garanterar diskret och konfidentiell handläggning av ert ärende.
Varför inte slå oss en signal för en förutsättningslös diskussion.
© 2005 - 2024 Seleco Affärsbyrå | Produced by Lidali.com