Seleco Affärsbyrå har till uppgift att förmedla flerbostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bland våra kunder finns svenska och utländska fastighetsbolag, fastighetsfonder, försäkringsbolag och enskilda fastighetsägare. Seleco Affärsbyrå har som målsättning genom sitt breda kontaktnät och erfarenhet genomföra små och stora fastighetsaffärer med lyckat resultat.
© 2005 - 2024 Seleco Affärsbyrå | Produced by Lidali.com